• Velkommen

  EMS tilbyr spesialisert rådgiving innen hotelleiendom, hotelldrift, serveringsnæringen og reiseliv. Våre hotell-, restaurant- og reiselivsrådgivere har dybdeinnsikt og betydelig erfaring fra operativ drift i inn- og utland. De er hotelleksperter med relevant bransjeutdannelse samt erfaring fra toppledelse, forvaltning og styrearbeid i og utenfor Skandinavia. Med vår samlede hotell- og restaurantekspertise kan vi møte reiselivsnæringens utfordringer på dagens skiftende konkurransearena.

  Vår spesialitet er å gi våre oppdragsgivere konkrete idéer for å bedre hotell- og restaurantdriften. Vi kjenner bransjens suksesskriterier og vet hvordan utfordringene kan møtes.

  Vi belyser prosjektets økonomiske inntjening samt produkt og konseptløsning opp mot markeds- og konkurransesituasjon.

  Våre råd er basert å "proven management".

   

  Les mer om våre tjenester

Malmö
Stockholm
Oslo
Sandefjord
EMS Hospitality Advisors