• Rolf Skodjereite

  Rolf Skodjereite skriver også fagartikler i en rekke fagtidsskrifter. Her følger noen artikler som vi håper vil være av interesse.

 • 2017 – tid for et lavvekst-scenario for hotellene?

  Hotell- og reiselivsnæringen gledet seg stort over antall besøkende til norske hoteller i fjor, men påpekte samtidig at til tross for sterk økning i etterspørselen – oppnådde rompriser øket ikke i samme takt. Lik det eller ei, men romprisene vil ikke øke til samme nivåer som i våre naboland. Det er én av de uheldige effektene av at Innovasjon Norge, sammen med hotell- og øvrig reiselivsnæring, på anmodning fra daværende statsråd Trond Giske i Næringsdepartementet, gjorde et mislykket forsøk på å innføre en offisiell klassifisering for norske hotell- og overnattingsbedrifter i 2009. Det store flertallet av bransjen ønsket en slik klassifisering, men ikke alle, og slik endte det.

  Les mer...
 • Hotell- og serveringnæringens lønnsomhetsbilde

  Hotell- og restaurantgjester er denne næringens eneste naturlige tilgang på kontanter, noe som både er nødvendig for den løpende drift, men også for å akkumulere verdier for å trygge en robust økonomi ved skiftende endringer i markedets tilbud- og etterspørselsbilde. Vi har hatt anledning til å arbeide med noen enkeltbedrifter der gjesteopplevelser og tilfredshet er å betrakte som del av en strategi for gjestenes tilfredshet, og derved sikre seg gjenkjøp. Dette har vært avgjørende for disse bedriftenes suksess, gjestelojalitet og gjenkjøp på tross av andre svingninger i markedet.

  Les mer...
 • Alt tyder på et nytt, godt år for norsk hotellnæring, men næringen mangler forutsigbarhet

  Norsk hotell- og reiselivsnæring har gått inn i et nytt hotellår der utsiktene må sies å være lovende. Selvfølgelig er det noen regioner og byer som gjør det bedre enn andre, men på den annen side er utsikten på kort sikt god for å kunne forvente volumøkning for ferie- og fritidssegmentet spesielt. Dette gir håp om at de som har satset på reiseliv som vekstnæring, og attpåtil har fylkes- og kommunale politikere som har tilrettelagt for en reiselivsstrategi, vil være blant de som kan se 2016 lyst i møte.

  Les mer...
 • Hotellåret 2015: Tid for konsolidering?

  Ved inngangen til 2015 ser konkurransearenaen langt vanskeligere ut enn tilfellet har vært de siste 4 årene. Vi reiser spørsmålene som kanskje kan tyde på at inneværende og de neste to årene kan bli tøffere enn først antatt.

  Les mer...
 • Hotellbransjens strukturelle endringer - eiere og operatører

  Hotell- og restaurantbransjen er i endring, behovet for innsikt og kunnskap er økende og rollene er ikke lengre som de en gang var. De siste to tiår har denne utviklingen akselerert.

  Les mer...
 • Synkende lønnsomhet for hotellene i Oslo og Akershus i 2014?

  Tilbudet av nye hotellrom er større enn etterspørselen. Dette er ikke et fenomen begrenset til Oslo og Akershus, men også godt synlig for en rekke andre byer og regioner over det ganske land.

  Les mer...
 • Kjøp og salg av hoteller og restauranter - en krevende øvelse

  Kjøperen kan enten være en rendyrket eiendomsinvestor, eller det kan være en potensiell hotell- og/eller restauranteier som vil virkeliggjøre sin drøm, eller utvide sin allerede etablerte virksomhet.

  Les mer...
 • Norsk hotell- og restaurantutdannelse: Fagutdannelsen må opprioriteres!

  Skal etikk eller estetikk være hotell- og restaurantbransjens ledetråd? Utvilsom begge deler vil flertallet svare, men motivene vil likevel være forskjellig alt etter hvilket middel som gagner målet.

  Les mer...
 • Styrearbeid

  Det kan virke som om mange primært tenker på å fylle lovens minimumskrav når de setter sammen et styre, det kan føre til at styret kun blir et "sandpåstrøingsorgan".  Når et styre skal settes sammen bør man isteden benytte muligheten til å gi bedriften støttespillere med kompetanse på forskjellige områder slik at styre blir en ressurs.

  Les mer...
 • Reiselivsledelse, utfordringer til endring og samhandling

  Ledelse er i enkelhet hva du gjør med de du har under- og ved siden av deg i den virksomheten der du skal utøve selve lederskapet. Da må all kommunikasjone være klokkeklar i hva budskapet skal innebære. En glemmer ofte at selve lederskapet nødvendigvis skal utøves av vanlige mennesker til andre, også vanlige mennesker, og da kreves spesifikke og profesjonelle ferdigheter.

  Les mer...
Malmö
Stockholm
Oslo
Sandefjord
EMS Hospitality Advisors