Styrearbeid

Det kan virke som om mange primært tenker på å fylle lovens minimumskrav når de setter sammen et styre, det kan føre til at styret kun blir et "sandpåstrøingsorgan".  Når et styre skal settes sammen bør man isteden benytte muligheten til å gi bedriften støttespillere med kompetanse på forskjellige områder slik at styre blir en ressurs.

Last ned PDF-versjon

HRR - Hotell, Restaurant & Reiseliv - juni 2011

Les fagartikkelen i PDF-format her

- Verdien av å ha et godt styre å lene seg til er helt uvurderlig. Det er ikke så lett å generalisere her, men min erfaring er at det svært ofte er en ensidighet i styrenes sammensetning, det er ikke tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse, sier den erfarne hotellmannen Rolf Skodjereite, som nå driver konsulent- og bedriftsrådgivningsfirmaet innen hotell, restaurant, cruise og reiseliv, Eurotel Management AS. 

- Jeg har ofte sett at for eksempel en hotelledelse ikke har hatt folk med hotell-/reiselivsfaglig kompetanse å støtte seg til i styret. Resultatet kan bli at de, gang på gang, ikke får gjennomslag for sine forslag om å legge de reiselivsrelaterte brikkene som må på plass for å lykkes i markedet. Jeg har også sett hotellbedrifter som har satt sammen sterke styrer med folk med ulik, men relevant kompetanse. Den bedriften jeg spesielt tenker på her, er vel idag en av Norges ledende reiselivsbedrifter, noe styret har sin del av æren for. Når jeg har kjørt dagsseminarer for ledergrupper på reiselivsbedrifter, har jeg anbefalt å ta med eier, eller et styremedlem. Eierens vilje må vektlegges i alt man foretar seg. Hvis ikke eierens vilje kommer til syne også i bedriftens hverdag, er det fordi eier og daglig leder ikke snakker samme språk. Jeg har sett bedrifter som har fått store problemer på grunn av en manglende forståelse mellom eier og daglig leder. Eieren skal naturligvis ikke blande seg opp i ett og alt, men ledergruppen og eieren må ha samme målsetning, sier Rolf Skodjereite, som har satt opp følgende retningslinjer for styresammensetning:

  

Tilbake
Malmö
Stockholm
Oslo
Sandefjord
EMS Hospitality Advisors