• Våre tjenester

  Vår kompetanse bygger på mer enn 50-års erfaring som hotelldirektør, Vice President og CEO for skandinaviske og internasjonale hotellkjeder. Dette i kombinasjon med utdannelse relevant for bransjen og vår spesialisering, kan vi bistå våre klienter med svar og innsikt som bare års erfaring kan bidra med.

  Som hotellkonsulent, rådgiver eller samtalepartner på andre områder innen reiselivet, er vår integritet og vår samlede erfaring en garanti for de råd vi gir våre klienter.

  Våre rapporter inneholder en grundig evaluering av ditt prosjekt. Vi vektlegger eksempelvis forhold som berører operatør- og driftsansvar, belyser basis og variabler i eventuelle drifts- og/eller leieavtaler. Dette sammenholdes opp mot økonomiske analyser for å synliggjøre alternativ inntjening og verdiskaping for eier.

  Etableringsanalyser av nye prosjekter, kjøp/salg av virksomhet og bistand i verdifastsettelse er områder der vi har gode referanser å vise til.

 • Spisskompetanse

 • Prosjektutvikling

  • Etableringsanalyser som tar for seg marked, tilbud- og etterspørsel, drift og lønnsomhet i lys av markeds- og konkurransesituasjon.
  • Valg av operatør og bistand i kontraktsutforming for eier. Vi har lang erfaring med - og innsikt i alle kjente avtaleformer nasjonalt som internasjonalt.
  • Prosjektutvikling og planlegging av konkurransedyktige bedrifter.

 • Ledelse og driftsanalyse

  • Kritisk gjennomgang av drift, forvaltning og ledelse.
  • Snuoperasjoner og kriseledelse.
  • Prognoser og budsjettering.
  • Vurdering av driften basert på regnskap og økonomi.

 • Kjøp- og salgsprosesser

  • Bistand i kjøps- og salgsprosesser av hoteller og restauranter m.m.
  • Eiendom og driftsselskaper uavhengig av selskapsform.


  Relatert fagartikkel - Les mer

 • Rekruttering

  • Rekruttering av toppledere samt eksterne styremedlemmer.

 • Annet

  • Produktposisjonering som følge av konkurranse og dårligere inntjening.
  • Leder- og styreutvikling i tråd med ovennevnte.

Malmö
Stockholm
Oslo
Sandefjord
EMS Hospitality Advisors