• Välkommen

  EMS erbjuder specialiserad rådgivning inom hotellfastigheter och hotelldrift samt inom service- och resenäringen. Våra hotell- och restaurangkonsulter har djup insikt i och gedigen erfarenhet av operativ drift såväl nationellt som internationellt. De är hotellexperter med relevant branscherfarenhet från ledningsarbete på toppnivå, förvaltnings- och styrelsearbete i och utanför Skandinavien. Med vår samlade hotell- och restaurangexpertis kan vi möta reselivsnäringens utmaningarna på dagens föränderliga konkurrensarena.

  Vår specialitet är att förse våra uppdragsgivare med konkreta idéer för bättre hotell- och restaurangdrift. Vi vet framgångskriterierna och vet hur utmaningar ska mötas.

  Vi belyser ditt projekts ekonomiska intjäningsförmåga samt dess ekonomiska, kommersiella och marknadsmässiga möjligheter.

  Våra råd är baserade på "proven management"

  Läs mer om våra tjänster

   

Malmö
Stockholm
Oslo
Sandefjord
EMS Hospitality Advisors