Våra tjänster

Vår sammanlagda kompetens bygger på mer än 50 års erfarenhet som hotelldirektörer, Vice Presidents och CEO för skandinaviska och internationella hotellkedjor. Detta i kombination med relevant teoretisk utbildning medför att de råd och insikter vi förmedlar till kunderna är sådana som endast många års erfarenhet kan bibringa.
Som hotellkonsulter, rådgivare eller samtalspartners inom andra av besöksnäringens områden är vår integritet och "proven management" erfarenhet en garanti för kvalitet .

Våra rapporter innehåller en noggrann utvärdering av ditt projekt. Vi lägger t.ex. stor vikt på förhållanden som omfattar operatörs- och driftansvar, form för avtal samt grundläggande faktorer och variabler i eventuella driftavtal. Detta utförs tillsammans med ekonomiska analyser för att belysa alternativ intjäning och värdeskapande för ägaren.

 

VÅR SPETSKOMPETENS

Projektutveckling

 • Etableringsanalyser som granskar marknaden, utbud- och efterfrågan, drift och lönsamhet i beaktande av marknads- och konkurrentsituationen.
 • Val av operatör och assistans i kontraktsformulering för ägaren.
 • Projektutveckling och planering av konkurrensmässiga verksamheter.

Lednings- och driftanalys

 • Kritisk genomlysning av drift, förvaltning och verksamhetsledning
 • Tillfällig ledning av verksamheter
 • Prognoser och budget
 • Värdering av driften baserat på ekonomiska rapporter

Köp- och försäljning

 • Assistans vid köp och försäljning av hotell, restauranger och liknande verksamheter oavsett bolagsform

Rekrytering

 • Rekrytering av företagsledare och externa styrelsemedlemmar

Övrigt

 • Marknadspositionering för att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten
 • Lednings- och styrelseutveckling i linje med detta

 

Tilbake
Malmö
Stockholm
Oslo
Sandefjord
EMS Hospitality Advisors